+47 92 50 7777

Norway

©Inese Photo | 2020 | Org nr:922 226 458

my style

What is your style?

It's an important question to ask, but not so easy to answer. Popular words like “photojournalistic”, “modern” or “rustic” mean different things to different photographers.

 

My style is a good combination of many styles. I am not completely hands-off photojournalist, I also will not make you pose and smile to the camera all day. I am an observer and moment-cacher, but when needed - direction giver. And from my experience, you and most importantly - you men will feel free and confident at our little photo-journey.

 

How would you describe your editing style?

You probably know that files don't just come out looking all gorgeous straight from the camera. That's when we, photographers use our vision and editing skills to make the pictures as beautiful and unique as they are. Plus for weddings, I need my pictures to be timeless, so when your children or grandchildren pick up your wedding album, they don't cringe at the dated styles. 

Maybe you remember when it was popular to have oversaturated popping colors, or composites of couples on the sky, or white vignettes, or sepias? Well..They all were just trends - very popular then, but so outdated now. 

 

Over my career, I have explored different editing styles, and they all have left a mark on my work today. My photos are a bit rustic, bit filmlike, still modern, with an extra punch of color. 

 

-My photography style is inspired by emotions, interaction and natural moments

-I am there to capture the relationship between couples, their families and their friends.

-I am editing with a touch of bronze but holding on to deliver timeless looks. 

 

But most importantly - I want you to see the natural beauty in my pictures.

Hva er din fotostil?


Et viktig spørsmål, men ikke alltid like lett å besvare. Populære ord som «fotojournalistikk», «moderne» og «rustikk» betyr forskjellige ting for forskjellige fotografer.

Min stil er en god kombinasjon av mange forskjellige stilarter. Jeg er ikke en «hands-off» fotojournalist, og jeg vil heller ikke be deg om å posere og smile til kameraet hele dagen. Jeg er en observatør, og øyeblikksjeger/fanger (hunter or catcher, up to you), og hvis det er nødvendig, så kan jeg gi råd og mine betraktninger. Og ut fra min erfaring, så vil du – og din mann, føle deg fri og komfortabel på vår lille foto-eventyr.

Hvordan vil du beskrive din endringsstil?

Du vet sikkert at et fotografi ikke kommer ut av kameraet helt perfekt, og alt ser nydelig ut med en gang. Da er jobben min som fotograf, å bruke min visjon og redigeringsferdigheter for å gjøre bildene så vakre og unike som mulig.

I tillegg er det viktig at bryllupsbildene er tidløse, så når barn eller barnebarn ser i bryllupsalbumet deres, så blir de ikke for lattermilde av den utdaterte stilen.

For kanskje husker du da det var populært med overdimensjonerte stiler og farger, og med skyer og blomster som bakteppe? Veldig populært da, men rimelig utdatert nå.

 

Opp gjennom min karriere så har jeg utforsket forskjellige redigeringsstiler, og de har alle satt sitt preg på det arbeidet som jeg gjør i dag. Mine fotografier er litt rustikke, litt filmlike, men fremdeles moderne, med et lite strøk ekstra farge.

  • Min fotostil er inspirert av følelser, interaksjon og naturlige øyeblikk

  • Jeg er der for å fange essensen i parforholdet deres, forholdet til deres familier og venner

  • Jeg legger på et lite strøk bronse, men holder på virkeligheten for å levere et tidløst utseende

Viktigst av alt – jeg vil at dere skal se den naturlige skjønnheten i bildene mine!